Sponzorujeme

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ – něco málo z jejich www stránek

Pro jaké žáky existuje naše škola?
V naší škole si plní desetiletou povinnou školní docházku žáci s mentálním postižením (včetně velmi těžkých mentálních postižení) i s kombinovanými vadami, s tělesným či smyslovým postižením, s vadami řeči, autismem, epilepsií, apod. Naše škola je určena pro žáky vyžadující individuální a speciální přístup speciálních pedagogů.
Dalo by se říci, že jsme škola rodinného typu. Každoročně se u nás vzdělává okolo 50 žáků. Za reálný a fuknční považujeme počet čtyř až šesti žáků v jedné třídě.

Adresa:

Václavkova 950, Mladá Boleslav 293 01

Více informací o této škole na www.zsspecmb.cz